Audyt środowiskowy – efektywne narzędzie dla firm

Nasza współpraca z klientami opiera się na dokładnych analizach i profesjonalnym doradztwie. Dlatego firmom, które chcą skorzystać z naszych usług, rekomendujemy audyt środowiskowy. To efektywne narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie aspektów środowiskowych i wskazanie, jakie są obowiązki danego podmiotu wynikające z aktualnych przepisów.

Jak wykonujemy audyt środowiskowy?

Przeprowadzamy audyt środowiskowy, by zbadać, co dzieje się u klienta, czy wytwarza – jakie i w jakiej ilości – odpady, czy ma zgromadzoną odpowiednią dokumentację i czy uzyskał wymagane pozwolenia. Sprawdzamy również, czy wszystkie działania, których się podejmuje są zgodne z aktualnymi przepisami oraz czy do wykonywania określonych zadań na terenie zakładu są kierowane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Prosimy klienta o przygotowanie odpowiednich materiałów, spotkamy się również na konsultacje w siedzibie firmy lub umawiamy spotkanie online.

Audyt środowiskowy – pierwszy etap współpracy z klientem

Po starannie wykonanej analizie, której efekty przedstawiamy w audycie, możemy uzyskać konkretną wiedzę na temat działań klienta. Dlatego audyt środowiskowy to dla nas pierwszy etap współpracy. Na podstawie zebranych danych możemy przygotować wnioski i zaplanować dalsze działania. Po przeprowadzonym audycie klient otrzymuje od nas raport oraz propozycję i zakres dalszej współpracy.

Jakie są korzyści z dobrze wykonanego audytu?

Zachęcamy naszych klientów do zaangażowania się w audyt i wspólnej pracy, ponieważ po wykonaniu analizy otrzymujemy rzetelne dane. Dobrze przeprowadzony audyt środowiskowy gwarantuje klientowi również osiągnięcie korzyści, do których należą:

  • poprawa wizerunku firmy, która zaczyna być postrzegana, jako przedsiębiorstwo mające na względzie dobro środowiska naturalnego,
  • zbudowanie bazy wiedzy na temat środowiska, dzięki której w przedsiębiorstwie są świadomie przestrzegane aktualne wymogi prawne,
  • optymalizacja kosztów wynikających z ochrony środowiska,
  • ułatwienie kompleksowego zarządzania firmą,
  • obniżenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych,
  • usprawnienie kontroli procesów związanych z zarządzaniem środowiskiem w przedsiębiorstwie,
  • zwiększenie świadomości ekologicznej wśród kadry zarządzającej oraz pracowników.

Firmy, które otrzymały już raport środowiskowy, mogą przystąpić do wprowadzania niezbędnych zmian. Jak wynika z naszego doświadczenia, wiele podmiotów decyduje się na wdrożenie spójnej strategii środowiskowej, która staje się cennym elementem społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate social responsibility – CSR). W ten sposób nasi klienci rozpoczynają pracę nad zbudowaniem przewagi konkurencyjnej, ciesząc się z szybko zauważalnych efektów podjętych działań.