Pakiety

W zwiśzku z wieloletnim doświadczeniem w branży bhp i ochrony środowiska nasi specjaliści opracowali pakiety skierowane do kilku branż, które wymagają szerokiej wiedzy i indywidualnego podejścia.

Przygotowaliśmy pakiety dla branż, od których prawodawcy wymagają coraz więcej w zakresie ochrony środowiska i bhp i gdzie ze względu na charakter świadczonych usług trudno sprostać tym wymaganiom we własnym zakresie, ze względu na natłok obowiązków.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy promocję, która będzie trwała do końca lipca. Przy rozpoczęciu zlecenia do 30 lipca obowiązują ceny promocyjne pakietów.

Oferta jest skierowana do przedsiębiorców, którzy mają świadomość konieczności podjęcia działań w zakresie uregulowania polityki bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie, jednak nie wiedzą od czego zacząć.

W pakiecie oferujemy Państwu:

I. OFERTA DLA WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH ZATRUDNIAJĄCYCH DO 10 OSÓB

  • audyt obejmujący przestrzeganie przepisów bhp oraz ochrony środowiska,
  • przedstawienie raportu z audytu,
  • opracowanie wymaganej dokumentacji z zakresu bhp i ochrony środowiska obejmującej:

1. Ocenę ryzyka zawodowego z uwzględnieniem ryzyka chemicznego ,
2. Sporządzenie listy substancji i preparatów chemicznych występujących w zakładzie,
3. Regulamin dotyczący postępowania z odpadami w przedsiębiorstwie,
4. Przeprowadzenie wymaganych szkoleń z zakresu bhp,
5. Opracowanie instrukcji bezpiecznej pracy użytkowanych maszyn i urządzeń obowiązujących w zakładzie
6. Przeprowadzenie szkolenia bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami w razie konieczności.

Cena pakietu- 900,00 zł brutto
Cena promocyjna pakietu- 600,00 zł brutto

II. OFERTA DLA ZAKłADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZATRUDNIAJĄCYCH DO 10 OSÓB

  • audyt obejmujący przestrzeganie przepisów bhp oraz ochrony środowiska,
  • przedstawienie raportu z audytu,
  • opracowanie wymaganej dokumentacji z zakresu bhp i ochrony środowiska obejmującej:

1. Ocenń ryzyka zawodowego z uwzględnieniem ryzyka chemicznego oraz biologicznego ,
2. Sporządzenie listy substancji i preparatów chemicznych występujących w zakładzie,
3. Regulamin dotyczący postępowania z odpadami w przedsiębiorstwie,
4. Przeprowadzenie wymaganych szkoleń z zakresu bhp,
5. Opracowanie instrukcji bezpiecznej pracy użytkowanych maszyn i urządzeń obowiązujących w zakładzie
6. Przeprowadzenie szkolenia bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami w razie konieczności.

Cena pakietu- 1000,00 zł
Cena promocyjna pakietu- 700,00 zł brutto