Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami – Sprawdź!

 

Szkolenia BHP

Jakie szkolenia BHP znajdują się w ofercie naszej firmą

Bezpieczeństwo pracy jest objęte szczególnie wymagającymi przepisami. Mają one na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków na stanowisku pracy oraz wyeliminowanie wypadków.  Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca ma obowiązek zorganizować dla swoich pracowników zarówno wstępne, jak i okresowe szkolenia BHP.

W przypadku zatrudnienia nowej osoby (jak również osoby przyjętej na staż, praktyki studenckie lub praktycznej nauki zawodu) pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia wstępnego. Składa się ono ze szkolenia wstępnego ogólnego, zwanego instruktażem ogólnym, oraz szkolenia wstępnego na stanowisku pracy, zwanego instruktażem stanowiskowym.

Okresowe szkolenia BHP przeprowadza się dla osób zatrudnionych na stanowiskach:

  • robotniczych – raz na 3 lata,
  • administracyjno-biurowych – raz na 6 lat,
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami – raz na 5 lat,
  • kadry inżynieryjno-technicznej – raz na 5 lat.

Zgodnie z obowiązującym prawem wstępne szkolenie stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić jedynie bezpośredni przełożony.

 

Szkolenia ogólne i instruktaż stanowiskowy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i w trosce o bezpieczeństwo pracy, „EGIDA” Marta Klimas – Haczkowska oferuje Państwu w pełni profesjonalne okresowe szkolenia BHP dla wszystkich stanowisk oraz wstępny instruktaż ogólny. Nasze szkolenia prowadzone są w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Atutem naszej firmy są:

  • wysoce wykwalifikowana kadra szkoleniowa,
  • ogromne doświadczenie w prowadzeniu wszystkich okresowych szkoleń BHP oraz instruktażu wstępnego ogólnego,
  • dostosowanie się do wymagań klienta,
  • przystępne ceny.

Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą usług z zakresu ochrony środowiska. Sporządzany opracowania środowiskowe i przeprowadzamy audyty.

Cennik szkoleń BHP zawarty jest w poniższej tabeli.

 

Ceny szkoleń, w zależności od liczby uczestników
Rodzaj szkolenia Dla 1 osoby Od 2 do 5 osób Do 10 osób Od 10 do 20 osób Od 20 do 30 osób Powyżej 30 osób
Szkolenie wstępne ogólne bhp 100 60 40 35 25 20
Szkolenie okresowe dla stanowisk robotniczych 150 100 80 75 65 60
Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk administracyjno-biurowych 150 100 80 75 65 60
Szkolenie okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej 150 100 80 75 65 60
Szkolenie bhp okresowe tzw. branżowe (dostosowane do profilu działalności, np. dla kadry nauczycielskiej, dla branży medycznej) 150 100 80 75 65 60
Szkolenie bhp okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 300 250 200 150 100 80