Czym jest gospodarowanie odpadami?

Gospodarowanie odpadami to szerokie pojęcie, które obejmuje: zbiórkę, transport i przetwarzanie odpadów, a także wszystkie działania związane z: nadzorem nad prowadzoną działalnością oraz postępowaniem w przypadku unieszkodliwiania odpadów i wszelkie inne działania dotyczące obrotu nimi. Wiele firm zdecydowało się rozpocząć działalność związaną z zarządzaniem odpadami, decydując się na uruchomienie zakładów przetwarzania i oferowanie recyklingu. Działanie takich podmiotów jest jednak sporym wyzwaniem, ponieważ wymaga uzyskania stosownych pozwoleń oraz pracy zgodnie z rygorystycznymi przepisami.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by móc gospodarować odpadami?

Przepisy pozostają w tej kwestii jednoznaczne. Ustawa o odpadach określa, że aby możliwe było gospodarowanie odpadami przez przedsiębiorstwo – zarówno zbieranie, jak i przetwarzanie – wymagane jest uzyskanie zezwolenia. Niezbędne jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie na zbieranie odpadów. W Egida pomagamy klientom w uzyskaniu stosownego zezwolenia oraz sprawdzamy, czy zarządzanie odpadem odbywa się w sposób zgodny z literą prawa. Dzięki naszym wskazówkom, weryfikacji prowadzonych działań oraz bieżącej kontroli, klienci mają pewność prawidłowego postępowania.

Gospodarka odpadami a przepisy prawa

Nie tylko firmy, które chcą zajmować się odpadami profesjonalnie w ramach prowadzonej działalności, muszą mieć stosowne pozwolenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy podmiot, który wytwarza odpady, musi mieć pozwolenie na odpady. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w art. 180a. określa warunki, w jakich należy starać się o pozwolenie, by móc wytwarzać odpady. Dokument jest niezbędny w dwóch sytuacjach –  pozwolenie trzeba mieć, jeśli:

  1. wytwarzane są odpady o masie powyżej 1 Mg rocznie, jeśli mowa o odpadach niebezpiecznych,
  2. wytwarzane są odpady o masie powyżej 5000 Mg rocznie, jeśli mowa o innych odpadach niż niebezpieczne.

Jak wynika z powyższego zapisu, przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady niebezpieczne, są zobowiązane do uzyskania stosownego pozwolenia już w przypadku 1 tony wytwarzanych odpadów.

W Egida pomagamy klientom rozeznać się w przepisach. Informujemy ich o najważniejszych zapisach w Ustawach, które dotyczą bezpośrednio prowadzonej przez nich działalności. Służymy radą i wsparciem na każdym etapie – począwszy od zakładania nowej działalności, poprzez weryfikację i kontrolę wszystkich procesów, aż do przygotowywania wymaganych sprawozdań. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!