SZKOLENIE Z ZAKRESU
GOSPODARKI ODPADAMI


Magazynowanie odpadów

Obowiązujące przepisy w zakresie magazynowania różnej kategorii odpadów.


Zasady klasyfikacji odpadów w firmie

Ćwiczenia z zakresu wymagań, definicji odpadu, zapoznanie się z katalogiem odpadów i karami.


Wypełnianie dokumentacji

Ćwiczenia na przykładach różnego rodzaju ewidencji odpadów.

Znamy się na rzeczy

Od 2008 roku zajmujemy się doradztwem z zakresu ochrony środowiska. Współpracujemy z firmami produkcyjnymi, budowlanymi, usługowymi. Pomogliśmy wielu klientom uzyskać decyzje z zakresu gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne, a także pozwolenia na emisję. Na co dzień pomagamy rozwiązać problemy związane z klasyfikacją odpadów, weryfikacją odbiorców, z prawidłowością magazynowania odpadów. Współpracujemy z inspektorami ppoż. w zakresie decyzji odpadowych wymagających operatu ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie przeprowadzonych audytów pomagamy prowadzić gospodarkę odpadami w sposób racjonalny, korzystny dla środowiska oraz ekonomiczny.

Podpowiadamy, jak utrata statusu odpadów, czy uznanie odpadu za produkt uboczny zmniejszy koszty gospodarowania odpadami.

Od kilku lat prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony środowiska, skierowane do osób zajmujących się gospodarką odpadami, sprawozdawczością w firmach.

W część teoretyczną wplatamy warsztaty, aby uczestnicy nabyli nowe umiejętności i mogli wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce.

Informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami. Szkolenie skierowane jest do pracowników firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów), specjalistów ds. ochrony środowiska odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami w firmach. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy oraz nabycie umiejętności z zakresie gospodarki odpadami w firmie produkcyjnej, usługowej, instytucji.

Oferowane Szkolenia

Miejsce szkolenia i Prowadząca

Hotel Iness Łódź, ul. Wróblewskiego 19/22
Czas szkolenia: 9.00- 16.00

Termin szkolenia:  21.06.2022
05.07.2022
19.07.2022
02.08.2022

W cenę szkolenia wliczony jest lunch

Prowadząca szkolenie:
Egida Marta Klimas-Haczkowska
www.bhphaczkowska.pl

Zapytaj o cenę szkolenia